Kan een museum iets doen tegen gebruik van afbeeldingen van oude meesters?

Zodra de maker van het kunstwerk langer dan 70 jaar is overleden (te rekenen vanaf 1 januari volgend op het sterfjaar) komt zijn werk in het publieke domein. Vanaf dat moment kan niemand op dat oorspronkelijke werk nog auteursrecht geldend maken. De eigenaar/bezitter (bijvoorbeeld een museum) kan dan dus niet optreden tegen gebruik van een reproductie op basis van auteursrecht. Echter, het museum zou daar wel eventueel tegen kunnen optreden langs contractuele weg. Zo leggen musea bijvoorbeeld bij de beschikbaarstelling van een reproductie leveringsvoorwaarden op, op grond waarvan commercieel hergebruik zonder toestemming van het museum niet is toegestaan.