Kan een bewust afgesloten jaarabonnement tussentijds worden beëindigd?

Nee. De abonnementenwet beschermt consumenten vooral tegen verplichtingen die zij onbewust aangaan. Abonnementen voor bepaalde tijd die bewust door de abonnee zijn aangegaan, bijvoorbeeld door het invullen van een antwoordkaart of webformulier, binden hem voor de duur van het afgesloten abonnement.

Uitzondering: abonnementen die bewust worden aangegaan voor een periode van langer dan een jaar mogen na het eerste jaar in principe tussentijds worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Dit is alleen anders wanneer de uitgever kan aantonen waarom het redelijk is de abonnee te houden aan de volledige abonnementstermijn of aan een langere opzegtermijn. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de abonnee een kostbaar cadeau of een aanzienlijke korting heeft ontvangen als beloning voor zijn langdurige loyaliteit.