Kan een auteur afstand (laten) doen van persoonlijkheidsrechten?

Een auteur kan bij contract afstand doen van zijn recht op verzet tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, tegen wijzigingen in de naamsvermelding en tegen andere wijzigingen in het werk (artikel 25 lid 1 sub a t/m c Auteurswet). Van het recht op verzet tegen misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, waardoor nadeel zou kunnen worden aangebracht aan de eer of goede naam van de maker (artikel 25 lid 1 sub d Auteurswet), kan geen afstand worden gedaan. Dat recht kan de auteur altijd uitoefenen, ongeacht wat daarover is afgesproken.