Kan auteursrechtoverdracht digitaal plaatsvinden?

Voor auteursrechtoverdracht geldt op grond van art. 2 Aw het vereiste van ondertekening en schriftelijkheid. In het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht geldt dit ook voor een exclusieve licentie.

Eventueel kan in plaats van een schriftelijke handtekening worden gekozen voor een gekwalificeerde elektronische handtekening. Een elektronische handtekening moet voldoen aan specifieke voorwaarden. Wanneer daarvan sprake is, dan is de digitale handtekening bewijsrechtelijk gelijk aan de traditionele handtekening op papier.