Is het aanbieden van een samenvatting van een werk toegestaan?

Het maken van een samenvatting van een werk, waarbij echt in eigen woorden – dus zonder overname van de creatieve prestatie – met hooguit enkele onmisbare citaten wordt samengevat, is auteursrechtelijk gezien een nieuw werk en dus zonder toestemming toegestaan. Als er sprake is van een gehele of gedeeltelijke reproductie van het oorspronkelijke werk, dan is daarvoor wel toestemming van de rechthebbende vereist.