In hoeverre mag het NUV ledenmailings versturen?

Het B2B-spamverbod in de Telecomwet is vaak niet van toepassing op de e-mailings vanuit het NUV of de groepsverenigingen. Het spamverbod in de Telecomwet geldt namelijk alleen voor elektronische berichten met een commercieel, charitatief of ideëel doel. Hoewel de OPTA dit ruim uitlegt, vallen berichten vanuit het NUV of de groepsverenigingen doorgaans niet onder een van die drie categorieën. Vaak bevatten de e-mails immers slechts informatie over nuttige (kosteloze) evenementen en informatie en/of adviezen over relevante (juridische) ontwikkelingen en verwachten leden deze informatie zelfs van hun branchevereniging. Toestemming voor het toezenden is niet nodig. Evenmin is het wettelijk verplicht om een afmeldmogelijkheid te bieden in de e-mail. Wel is het aan te raden die mogelijkheid wel vrijwillig te bieden om irritatie te voorkomen.

Zodra e-mailberichten vanuit het NUV commerciële boodschappen bevatten, bijvoorbeeld berichten over mantelpolissen voor NUV-leden, of congressen van derden waarbij het NUV als sponsor optreedt, is de Telecomwet wel van toepassing. Dan is de vraag of de ontvanger geldt als ‘bestaande klant’ en zo ja of de e-mail gaat over ‘soortgelijke goederen en diensten’.

Leden van het NUV zijn in principe te beschouwen als bestaande klanten van het NUV; zij betalen contributie in ruil voor brede dienstverlening. Het NUV en de groepsverenigingen mogen de leden in beginsel commerciële, charitatieve en ideële e-mails sturen, mits die e-mails een kosteloze, eenvoudige en effectieve afmeldmogelijkheid bevatten.

Het is te verdedigen dat het NUV en de groepsverenigingen adverteerders en mediabureaus die zij voorzien van onder andere bereikcijfers, ook als bestaande klanten mogen beschouwen, ook al heeft er geen geldstroom plaatsgevonden.