Hoever reikt het concurrentiebeding in een uitgeefovereenkomst?

Dit hangt af van de inhoud van het beding. De vraag die vaak speelt is of de nieuwe uitgave zich op dezelfde markt richt als de uitgave van de vorige uitgever. Bij de beantwoording van deze vraag dient te worden gekeken of er (deels) sprake is of kan zijn van concurrentie tussen de beide uitgaven. Indien daar sprake van is of kan zijn, zou de auteur wanprestatie plegen ten opzichte van de uitgever van het oorspronkelijke werk indien hij meewerkt aan zo’n uitgave zonder toestemming van deze uitgever.

Als de relatie bijvoorbeeld ernstig is verstoord en een uitgeverij al jaren geen boeken meer uitgeeft van de auteur, lijkt het onredelijk als een beroep wordt gedaan op het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding in een uitgeefovereenkomst mag in beginsel ook niet zover gaan dat de auteur zeer lange tijd in het geheel niet meer zou kunnen publiceren over zijn vakgebied.