Hoe moet de btw berekend worden bij facturatie aan een buitenlandse adverteerder?

U heeft te maken met een buitenlandse adverteerder in uw dagblad of tijdschrift. Dient in dit geval btw berekend te worden? Wat dient te worden vermeld op de factuur?

Binnen de EU
Indien de adverteerder afkomstig is uit een EU-land, dan hoeft er geen (Nederlandse) btw in rekening gebracht te worden. Binnen de EU is sprake van een zogeheten verleggingsregeling voor de btw. De reclamedienst (het plaatsen van de advertentie) is belast in het land van de afnemer ofwel de adverteerder.

Facturatie 
Op de factuur dient geen btw-bedrag te worden opgenomen. Wel moet het btw-nummer van de adverteerder op de factuur worden vermeld en dient te worden aangegeven dat het gaat om ‘btw verlegd’ ofwel ‘VAT shifted’.

Aangifte
De betreffende facturen horen op de aangifte voor de omzetbelasting te worden opgenomen onder categorie 3b (Leveringen en diensten aan landen binnen de EU). Daarnaast dient hetzelfde bedrag te worden opgenomen op het aangiftebiljet ICP (Intracommunautaire Prestaties).

Buiten de EU
Indien de adverteerder afkomstig is uit een land buiten de EU, dan geldt eveneens dat er geen Nederlandse btw in rekening gebracht hoeft te worden. Echter, anders dan bij landen binnen de EU, is hier niet automatisch sprake van een verleggingsregeling. Bij ofwel de afnemer ofwel de fiscus in het land van de afnemer/adverteerder dient navraag gedaan te worden of sprake is van een verleggingsregeling btw. Als dat inderdaad zo is, dient dit op de factuur te worden vermeld (vermelding ‘VAT shifted’ en het btw-nummer). Anders dan bij afnemers binnen de EU hoeven de betreffende bedragen in dit geval niet te worden opgenomen op het aangiftebiljet omzetbelasting.