Hoe bewijs ik dat ik de toestemming van een bedrijf of consument heb om e-mails te sturen?

Vaste regels geeft de Telecomwet hiervoor niet. In de praktijk zal het vooral gaan om de geloofwaardigheid van de toestemming. Bedrijven waarover tientallen klachten binnenkomen zullen bijvoorbeeld minder geloofwaardig zijn dan een bedrijf waar een enkele klacht over is. Bedrijven die een sluitende procedure hebben voor e-mails, die ook nauw wordt nageleefd, zullen eerder als te goeder trouw worden beschouwd dan bedrijven waar dit niet het geval is.