Heb ik toestemming nodig van een potentiële opdrachtnemer (bijvoorbeeld auteur/meelezer) om diegene per mail een opdracht aan te bieden?

In de Telecomwet (art. 11.7) staat het volgende: ‘Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend (…)’

De meeste e-mails die zijn gericht aan potentiële opdrachtnemers zullen met menselijke tussenkomst plaatsvinden en vallen daarmee niet onder het spamverbod.