Geldt het B2B-spamverbod voor alle elektronische berichten?

Nee, alleen e-mails van commerciële, charitatieve en ideële aard vallen onder de Telecomwet. Voor mails die niet behoren tot een van deze categorieën is geen voorafgaande toestemming nodig. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt ‘commercieel bericht’ vrij breed uit, omdat ACM van mening is dat de wetgever het zo heeft bedoeld. Met andere woorden: ook persberichten (als deze een commerciële charitatieve of ideële inhoud hebben) vallen volgens ACM in het algemeen onder het spamverbod.