Blijven incassomachtigingen van abonnees geldig bij verkoop van een titel aan een derde partij?

Optie 1: Opvragen nieuwe machtigingen

Bij het overdragen van de incassorelatie is het formeel nodig dat een nieuwe machtiging door de nieuwe incassant (met de nieuwe Incassant ID) wordt verkregen van de abonnee. Voorwaarden vanuit de SEPA Direct Debet (SDD) Rulebooks, die de basis zijn voor de productinrichting van de Europese incasso, stellen dat de debetbank na de standaardtermijn van 8 weken niet meer zal storneren als er een geldige machtiging kan worden getoond. Bij ontbreken daarvan kan de debiteur (gedurende 13 maanden na transactiedatum) een beroep doen op de debetbank om de incasso terug te draaien (Melding Onterechte Incasso). Deze termijnen komen uit de Payment Service Directive (PSD) en zijn de basis geweest voor de SDD Rulebooks. Wanneer geen geldige machtiging aanwezig is, bestaat in de praktijk langer onzekerheid over de betaling (13 maanden in plaats van 8 weken zoals regulier geldt).

Optie 2: Communicatie wijziging aan consument/abonnee

In de praktijk komt het echter voor dat de crediteur het risico van wegloop van klanten (omdat ze geen nieuwe machtiging afgeven) groter acht dan het ontbreken van geldige machtigingen. Er wordt een risicoafweging gemaakt en in een dergelijk geval wordt wel voor een alternatieve aanpak gekozen. Bij de overname informeert de latende partij, eventueel in samenspraak met de nieuwe partij, over de wijziging: dat het abonnement wordt voortgezet en dat er door een andere partij geïncasseerd zal gaan worden, waarbij dan ook de betreffende gegevens van de nieuwe incassant worden vermeld. Deze communicatie vervangt echter de formeel geldige machtiging niet, maar geeft in de praktijk wel duidelijkheid aan de debiteur/de abonnee. In dit geval kan de debiteur/abonnee gedurende 13 maanden formeel nog wel een beroep doen op het ontbreken van een geldige machtiging. De kans dat abonnees dit inderdaad doen, is het best door de uitgever zelf in te schatten, maar mede afhankelijk van doelgroep, mogelijk zeer beperkt. Als de abonnee het blad heeft ontvangen blijft overigens een betaalverplichting gelden, ook als de abonnee besluit de incasso te betwisten.

Mocht gekozen worden voor optie 2, dus geen nieuwe machtigingen opvragen, dan wordt wel geadviseerd de contractvoorwaarden van de bank (credit) goed door te nemen en eventueel met de eigen bank te overleggen over de (gevolgen van) te volgen route.