Als regels van een songtekst of gedicht worden overgenomen, is dan sprake van citaatrecht?

Een citaat moet functioneel zijn. Wanneer de regels van de songtekst of gedicht uitsluitend worden gebruikt als versiering, verfraaiing, dan is een beroep op het citaatrecht niet mogelijk. Toestemming kan dan worden verkregen bij Buma/Stemra.

Er wordt niet altijd toestemming gevraagd voor overnames en er wordt in de regel zelden tegen overnames opgetreden. Maar strikt genomen is, als geen exceptie van toepassing is, toestemming nodig van de rechthebbenden.