VAR voor zzp’ers vervangen door modelovereenkomsten

Voor het werken met freelancers zoals auteurs en redactiemedewerkers gaan andere regels gelden. Om schijnzelfstandigheid te bestrijden wil staatssecretaris Wiebes van Financiën vanaf 1 januari 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen door modelovereenkomsten per sector. De Belastingdienst gaat die modelovereenkomsten vooraf toetsen op loonheffingplicht. Stelt de Belastingdienst vast dat de arbeidsrelatie geen arbeidsovereenkomst is, dan is de opdrachtgever gevrijwaard tegen naheffingen. Tenminste, zolang de freelancer exact blijft werken volgens de feiten en omstandigheden die in het contract vermeld staan. Het wetsvoorstel is spoedeisend en is na de indiening in april nu al aangenomen door de Tweede Kamer. In september behandelt de Eerste Kamer het, direct na het reces. Gezien het maatschappelijke en politieke brede draagvlak zal de wet waarschijnlijk per 1 januari 2016 van kracht worden.

U moet inloggen om dit te kunnen bekijken
Wachtwoord vergeten?