Van der Steur wil voorlichting en handhaving auteursrecht stimuleren

In antwoord op vragen van Kamerleden Van Wijngaarden en Oosenbrug over het bericht dat de Staat te weinig doet tegen piraterij, geeft minister Van der Steur aan bereid te zijn binnen afzienbare tijd een overleg te beleggen op zijn departement om alle betrokken partijen nader tot elkaar te brengen.

Partijen zullen daartoe worden uitgenodigd, nadat de minister hen de gelegenheid heeft geboden om met elkaar van gedachten te wisselen over de juiste randvoorwaarden voor die samenwerking.

De minister geeft in zijn beantwoording aan de indruk te hebben dat rechthebbenden en internet-service-providers ervoor openstaan om met elkaar in gesprek te gaan om afspraken over samenwerking te maken. ‘Beide groeperingen hebben belang bij een omvangrijk legaal aanbod’, aldus de minister. ’Het downloaden uit illegale bron moet daarvoor worden ontmoedigd. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking indachtig hun gerechtvaardigde belangen en met inachtneming van bestaande juridische kaders, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, tot de mogelijkheden behoort.’