Uitstel voor gedragscode abonnement met device

Minister Dijsselbloem van Financiën schreef de Tweede Kamer dat hij niet kan instemmen met het voorstel tot een gedragscode dat de telecomsector heeft ontwikkeld als alternatief voor de toepassing van Wft-regels voor kredietverlening.

Een abonnement waarbij de abonnee een device ‘krijgt’ wordt sinds vorig jaar gezien als consumentenkrediet waarop die wet met alle zware verplichtingen van de Wft voor de aanbieder van toepassing is. Reden voor het uitblijven van instemming is onder meer dat er mogelijk mededingingsrechtelijke bezwaren zijn tegen de voorgestelde gedragscode. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de mate waarin de code verantwoorde kredietverlening kan bevorderen.

De minister geeft de sector nu tot 1 maart 2016 om alsnog te komen met en acceptabel definitief voorstel. Uitgeverijen die abonnementen in combinatie met een device als een tablet aanbieden moeten alert blijven op transparantie, om zoveel mogelijk te voorkomen dat de Wft die door de AFM wordt gedoogd in de telecomsector in deze sector wel wordt gehandhaafd.