Uitstel verplichte invoering Werkkostenregeling

Staatssecretaris Weekers van Financiën stelt de verplichte invoering van de Werkkostenregeling (WKR) met een jaar uit tot 1 januari 2015. Inzet van de staatssecretaris is de regeling in de tussenliggende periode te vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker te maken voor het bedrijfsleven. De mogelijkheden hiertoe worden de komende tijd verkend.

Veel bedrijven ervaren belangrijke administratieve knelpunten bij de uitvoering van de regeling, die het belastingvrij verstrekken van werkmiddelen juist eenvoudiger zou moeten maken. Het NUV staat daarom positief tegenover het initiatief van de staatssecretaris en gaat ervan uit dat de komende maanden worden benut om de regeling verder te verbeteren. Vereenvoudiging van de WKR mag in de optiek van het NUV echter niet leiden tot een stijging van de loonkosten.

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2011 de belasting op vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers op twee manieren regelen: op basis van de nieuwe WKR of op basis van diverse separate regelingen die reeds golden vóór de introductie van de WKR. Op dit moment geldt voor bedrijven een keuzeregime. Dit keuzeregime zal nu dus in ieder geval van kracht blijven tot 1 januari 2015.