Uitgeversrecht belangrijke stimulans voor ontwikkeling content en platforms

Uitgevers in Nederland zijn ervan overtuigd dat een uitgeversrecht een belangrijke stimulans zal zijn voor de verdere creatie en exploitatie van content en platforms met gunstige effecten voor de concurrentiepositie van de Nederlandse creatieve media-industrie, werkgelegenheid en de positie van de maker.

Dat schrijft het NUV in zijn brief aan eurocommissaris Oettinger (digitale economie en samenleving) naar aanleiding van de open consultatie over de positie van de uitgever in de auteursrechtwaardeketen.

Het NUV staat positief tegenover het onderzoek door de Europese Commissie naar de mogelijkheden van een naburig recht voor uitgevers; het zogenaamde uitgeversrecht. Het NUV voert samen met zijn Europese koepelorganisaties graag de dialoog met de Europese Commissie hoe een uitgeversrecht concreet kan worden vormgegeven.

De reactie van het NUV is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.