Uitgeverspodium tijdens Frankfurter Buchmesse

Tijdens de Frankfurter Buchmesse van dit jaar wordt te midden van de Vlaamse en Nederlandse uitgeversstands in hal 5.0 een uitgeverspodium ingericht. Het podium staat ter beschikking van Nederlandse en Vlaamse uitgevers die er een auteur willen presenteren, een discussie willen organiseren, hun fonds willen voorstellen, enzovoort. Ook exposerende cultuurfondsen, musea en andere literaire of culturele instellingen kunnen het podium benutten.

 

Belangrijk om te weten:

o   Om uitgevers van dienst te zijn en gebruik van en bezoek naar het podium zo goed mogelijk te faciliteren, volgt de programmering het stramien van de afsprakenschema’s in Frankfurt, met slots van 20 minuten.
o   Programma’s beginnen elk half uur, van woensdag tot en met zondag, eerste slot om 10.00 uur, laatste slot om 17.00 uur (15 slots per dag).
o   Het podium kent 40 tot 50 zitplaatsen, audiovisuele faciliteiten, microfoons, een technicus en een dagpresentator.

Als u gebruik wilt maken van dit podium, stuur dan uiterlijk op maandag 2 mei een mail naar Bas Pauw, met daarin één of meerdere programmavoorstellen. Vermeld zeker deze informatie:

o   Titel van het programma
o   Naam organisator
o   Namen van de sprekers/deelnemers aan het programma
o   Voorkeursslot + reserveslot (dag + uur)

In de loop van mei moet het programma voor het uitgeversprogramma rond zijn, zodat internationale contacten er tijdig voor kunnen worden uitgenodigd.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Bas Pauw (b.pauw@letterenfonds.nl)