Twee nieuwe en twee gewijzigde reclamecodes

De Stichting Reclame Code heeft bekendgemaakt dat met ingang van 1 januari 2015 twee nieuwe codes in werking zijn getreden en vier bestaande codes zijn gewijzigd.

De nieuwe codes:

 • Code reclame voor Medische zelfzorg Hulpmiddelen (CMH)
 • Reclamecode Cosmetische Producten (RCP)

De gewijzigde codes:

 • Code voor het gebruik van Postfilter 2015:
  Aanpassing termijn registratie van 3 naar 5 jaar + stroomschema’s toegevoegd.
 • Reclamecode voor kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de de Wet op de kansspelen (RVK) 2015:
  Nadere invulling oneerlijke reclame.
 • Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) 2015:
  Herziening artikel gezondheidsclaims en ophoging leeftijdsgrens reclameverbod naar 12 jaar, toevoeging van 4 bijlagen.
 • Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015:
  Kleine wijziging en hernummerd: art.3 geschrapt, aanpassing toelichting artikel 6, wijziging artikel 27.

De volledige Nederlandse Reclame Code is hier te vinden.

Het nieuwe boekje zal eind januari verschijnen en is aan te vragen bij de Stichting Reclame Code.