Toelichting fiscus gewijzigde btw-regels digitale uitgeefproducten

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe Europese btw-regels voor elektronische diensten, waartoe ook digitale uitgeefproducten worden gerekend. Deze diensten worden dan belast in het land waar de afnemer (lees: de abonnee/consument) woont of gevestigd is. Nu is nog het land van de leverancier (lees: de uitgeverij) de maatstaf.

In navolging van de toelichting die de Europese Commissie al in april 2014 uitbracht, publiceerde de Belastingdienst deze maand ook meer informatie over de komende wijzigingen. Het NUV pleitte al langer voor een duidelijke communicatie om uitgevers de kans te geven zich goed en tijdig voor te bereiden en is tevreden dat hier nu eindelijk gehoor aan is gegeven.

De Belastingdienst zet op zijn website duidelijk uiteen hoe de plaats van de levering  wordt vastgesteld. Daarnaast geeft de fiscus uitleg over de zogeheten Mini One Stop Shop-regeling (MOSS). Met deze regeling kunnen ondernemers die elektronische diensten leveren aan particulieren de daarmee gemoeide btw aangeven via één EU-lidstaat. Zo wordt voorkomen dat bedrijven zich in elke EU-lidstaat waar zij elektronische diensten leveren moeten registreren.