Thuiskopieregeling gewijzigd – nieuwe tarieven 2015

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoedingen (SONT) heeft onlangs nieuwe thuiskopietarieven geadviseerd aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De ministerraad heeft inmiddels ingestemd met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin dat advies is overgenomen. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2015. De AMvB is op 31 oktober 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Rechthebbenden blijven de komende jaren verzekerd van een vergoeding voor de kopieën die een consument maakt van films, muziek, afbeeldingen en boeken. Ook e-readers vallen nu onder de Thuiskopieregeling; het Nederlands Uitgeversverbond heeft zich daar sterk voor gemaakt.

Lees meer in het persbericht van de SONT
Een overzicht van de tarieven