Teeven wil geschriftenbescherming afschaffen

De Auteurswet beschermt in de toekomst mogelijk nog uitsluitend werken waaraan een creatieve prestatie van de maker ten grondslag ligt. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Met het wetsvoorstel wordt de geschriftenbescherming voor werken zonder oorspronkelijk karakter of persoonlijk stempel van de maker afgeschaft. Databanken zonder creatieve prestaties, maar waarbij een substantiële investering is gedaan in de samenstelling, blijven beschermd op grond van het databankenrecht.

Het ministerie is een online consultatie begonnen om de gevolgen van de afschaffing van de bescherming beter in kaart te brengen. Daarbij valt te denken aan de bescherming van telefoongidsen, catalogi, dienstregelingen, theaterprogramma’s en gebruiksaanwijzingen. Daarnaast is het mogelijk dat het voorstel gevolgen kent voor de bescherming van programmagegevens.