Teeven beantwoordt verslag Auteurscontractenrecht

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft gisteren een nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel auteurscontractenrecht aan de Tweede Kamer aangeboden. Teeven gaat in zijn nota in op de vele vragen die de Kamer op 1 oktober 2012 heeft gesteld. De reactie van de staatssecretaris is te vinden op officielebekendmakingen.nl.

Het auteurscontractenrecht regelt de wettelijke vastlegging van de rechtspostie van auteurs ten opzichte van de opdrachtgever en uitgever. Het Nederlands Uitgeversverbond heeft in samenwerking met overige exploitanten (die deel uitmaken van het Platform Creatieve Media Industrie) eerder een reactie op het wetsvoorstel auteurscontractenrecht opgesteld.