Taalunie financiert initiatieven op het gebied van de Nederlandse taal

De Taalunie steunt initiatieven en organisaties die zich inzetten voor het Nederlands. Dat wil de Taalunie voortaan nog beter doen door in te zetten op samenwerking. Door samen te kijken naar wat nodig is en wat er bereikt kan worden. En naar hoe die ondersteuning het best gegeven kan worden. Doelgericht én met meer vrijheid.

De Taalunie spreekt voortaan over financiering in plaats van subsidie: gerichte financiële steun, waarbij afspraken gemaakt worden over de resultaten en partners vervolgens meer vrijheid gunnen om zelf te beslissen hoe ze die steun aanwenden om tot die resultaten te komen.

Daarom worden er gezamenlijke doelen vastgesteld en de resultaten van de samenwerking worden altijd geëvalueerd. De procedure om steun en financiering aan te vragen is vereenvoudigd. Ook de rapportage over de resultaten is gemakkelijk en transparant.

De Taalunie biedt financiering voor de volgende domeinen:

Meer informatie: website Taalunie.