Subsidie voor R&D-projecten binnen de creatieve industrie

Het NUV attendeert zijn leden graag op de MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling). Het ministerie van Economische Zaken stelt binnen de MIT-regeling financiering beschikbaar voor R&D-projecten binnen de creatieve industrie.

Het doel daarbij is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-regeling is gericht op 9 topsectoren, waaronder de creatieve industrie. De details van de MIT-regeling 2015 worden binnenkort gepubliceerd.

Lees hier meer informatie.