Stichting Reprorecht nodigt uitgevers uit voor verdeling reprogelden

Stichting Reprorecht int de wettelijke vergoedingen voor het kopiëren van korte fragmenten uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Zij factureert hiervoor aan instellingen, bedrijven en andere organisaties.

De stichting nodigt uitgevers van dagbladen, vakboeken en -tijdschriften, wetenschappelijke boeken en tijdschriften en educatieve geschriften ieder jaar uit zich aan te melden voor deelname aan de verdeling van reprorechtvergoedingen. In 2013 start de aanmelding eerder dan voorheen: de aanmeldingstermijn loopt van 3 juni tot 3 juli. Noteer deze einddatum alvast in uw agenda.