Stichting Leenrecht presenteert onderzoek naar veranderingen

In het kader van haar vijfentwintigjarig bestaan heeft Stichting Leenrecht een marktverkenning uitgevoerd naar de veranderende omstandigheden in de bibliotheeksector, en de gevolgen voor het leenrecht. Uitgevers en auteurs merken al langere tijd dat deze jaarlijks daalt. Hoe komt dat en wat kunnen we daaraan doen?

 

Foto op volledige pagina

Ter info: Als auteursrechtelijk beschermde werken (bijvoorbeeld boeken, maar ook muziek, films of kunst) ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals schrijvers, vertalers, illustratoren, musici, regisseurs én uitgevers, een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.

De Stichting Leenrecht is door de minister aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.

Het volledige eindverslag van deze verkenning