Stemming Wet minimumloon uitgesteld

Op 4 maart zou de Eerste Kamer stemmen over de aanpassing van de Wet minimumloon. Minister Asscher van SZW wil hiermee bereiken dat alle niet-zelfstandigen aanspraak krijgen op betaling van het wettelijk minimumloon. Minister Asscher heeft de Kamer echter verzocht om uitstel voor nader beraad. Op dinsdag 18 maart 2014 vindt op verzoek van de SP-fractie een heropening van de plenaire beraadslaging plaats, gevolgd door de stemming over het wetsvoorstel.

U moet inloggen om dit te kunnen bekijken
Wachtwoord vergeten?