Startnotitie ‘stimuleren ondernemerschap’

In de startnotitie ‘stimuleren ondernemerschap’ wordt u geïnformeerd over de aanzet om met een aantal uitgeverijen, met gebruik van bestaande middelen en tools, met kleine aanvullingen, te komen tot een integraal programma om ondernemend- en initiatiefrijk gedrag binnen bestaande uitgeverijen te stimuleren en te vergroten. Ofwel werknemers gaan zich bewegen en ontwikkelen als werkondernemers.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze startnotitie.