Stappenplan voor uitgeverijen die actief (willen) zijn met applied (voorheen: serious) games

Om relevant te blijven in een uitdagende en competitieve markt onderzoeken uitgevers de mogelijkheden om hun portfolio uit te breiden. Dat kan op veel verschillende manieren: van het uitgeven van nieuwe content tot het uitgeven van content via nieuwe media.

Een van de nieuwe mogelijkheden is het uitgeven van serious of applied games. Net als elk ander medium kunnen applied games worden gebruikt om content op een adequate manier aan te bieden. Content die tot doel heeft kennis en kunde inzichtelijk over te brengen of vaardigheden te trainen, leent zich bij uitstek om in de vorm van een applied game te publiceren. Maar zelfs bij een literaire roman is het niet ondenkbaar om die te verrijken met een toegepaste online spelvorm.

Doel

Door de ontwikkeling van het mobiele web groeien de mogelijkheden van applied gaming als geschikte vorm om content te ontsluiten. Voor uitgevers die hiermee aan de slag willen, is het ontwikkelen van een applied game onbekend terrein waarmee behoorlijke kosten  zijn gemoeid.

NUV Academy heeft zich ten doel gesteld de professionaliteit in de uitgeefbranche te stimuleren. Daarom wil de academy met TNO een project opzetten om uitgevers handvatten aan te reiken wanneer en hoe zij applied games kunnen inzetten. Daarbij is het van belang dat het uitgeven van games past bij het business model van de uitgever. Omdat voor uitgevers het ontwikkelen van games een nieuw terrein is, wil het project een stappenplan ontwikkelen waarmee uitgevers kunnen vaststellen wanneer applied gaming een geschikt medium is. Daaruit vloeit een plan van aanpak voort om een goed werkende applied game te ontwikkelen.

Resultaat

Het resultaat van het project moet zijn dat uitgevers kennis krijgen van het keuze- en ontwerpproces en dat een stappenplan is opgesteld voor uitgevers die met applied games aan de slag zijn of gaan. We willen een cluster van deelnemende bedrijven formeren die in twee workshops aan de hand van een eigen casus door het proces worden begeleid om tot een applied game te komen. Het stappenplan komt beschikbaar voor alle leden van het NUV.

Werkwijze

Voor het project zoeken we ten minste vijf deelnemende bedrijven die van plan zijn om gaming in te zetten (ongeacht de vorm) voor een serieuze toepassing. Het is belangrijk dat de deelnemers een eigen casus inbrengen die ze met de andere deelnemers willen delen. In twee workshops begeleidt TNO de deelnemers in het keuzeproces en de ontwerpaanpak.

  1. Keuzeproces: in het eerste deel van het project wordt kennis overgedragen over welke vragen je als uitgever zou moeten beantwoorden op het moment dat je gaming overweegt. Aan de hand van een door TNO te ontwikkelen stappenplan worden de uitgevers die meedoen aan het project, uitgedaagd goed na te denken over de vraag óf ze games willen inzetten en hoe en welke consequenties dit heeft voor hun business. Hier komen ook kosten en verdienmodellen aan bod.
  2. Ontwerpaanpak: vervolgens wordt in een workshop toegelicht hoe het ontwerpproces rondom games eruitziet. Hier zullen valkuilen, lessons learned en dergelijke worden gedeeld met de deelnemers en is er ruimte om specifieke vragen te stellen over de eigen casus.
  3. Van de deelnemers wordt een proactieve houding verwacht; in de workshops ligt de nadruk op het zelf toepassen van de overgedragen kennis.

Ter voorbereiding van de workshops zal TNO de generieke kennis over het keuzeproces en de ontwerpaanpak van applied gaming toespitsen op het werkveld van uitgevers. Dit resulteert in een applied gaming-stappenplan voor uitgevers. Het stappenplan en de ervaringen van de deelnemende bedrijven worden gedeeld met alle NUV-leden.

Planning

Het project heeft een doorlooptijd van zes maanden, uitgaande van een start 1 februari 2014:

  • begin maart: eerste workshop van een dag;
  • eind mei: tweede  workshop van een dag;
  • eind juni/begin juli: eindpresentatie tijdens NUV Academy-bijeenkomst.

Kosten en tijdsbesteding

De deelnemende bedrijven betalen elk € 2000,–. De bedrijven zijn met één of twee deelnemers aanwezig tijdens de twee workshops die elk een dag duren. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen en dat zij zich voorbereiden op de workshops.

De financiële bijdrage van de deelnemende bedrijven van in totaal € 10.000,– wordt vanuit de technologiecluster-regeling  van TNO vermeerderd met € 40.000,–. Het totale budget van € 50.000,– is voor de vergoeding van de inzet van TNO-deskundigheid en voor NUV Academy voor de out of pocketkosten van het organiseren van de workshops. Het doel van de technologiecluster is om innovatie in MKB-bedrijven met maximaal 250 medewerkers te stimuleren. TNO is een van de partners van het technologiecluster van het ministerie van Economische Zaken. In het project met  NUV Academy verbindt TNO generieke kennis van professionalisering, ondernemerschap en applied gaming  met specifieke sectorale MKB-uitgeeftoepassingen.

Het is mogelijk om een collega-uitgeverij uit te nodigen om als ‘onderaannemer’ mee te doen waarbij de de kosten onderling kunnen worden verdeeld. Het project heeft in zo’n constructie financieel uitsluitend te maken met de hoofdaannemende partij.

Interesse?

Ledenbedrijven die actief deelnemen krijgen directe hands-on ervaring met het stappenplan dat ze direct  kunnen toepassen. We zoeken ten minste vijf deelnemende bedrijven om het project te kunnen starten.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen vóór 30 november 2013 per e-mail contact opnemen met:

NUV Academy
Nineke van Dalen
E-mail: n.vandalen@nuv.nl
Telefoon: (020) 430 91 54

Voor meer informatie over de inhoudelijke projectaanpak kunt u contact opnemen met:

TNO
Nathalie van Schie
E-mail: nathalie.vanschie@tno.nl
Telefoon: 06-22461466