Standpunten KVB en ACM op Wet Vaste Boekenprijs

Op de Opiniepagina van NRC Handelsblad verschenen op 11 juni 2014 artikelen over de Wet op de vaste boekenprijs van de Autoriteit Consument & Markt, ACM, (tegen de wet) en van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, KVB, (die de argumenten van de ACM weerlegt en wijst op het belang van het pluriforme aanbod en brede beschikbaarheid). Zie artikel ACM en artikel KVB. Een en ander is in de pers verder ook breed opgenomen.

Zoals bekend vindt op dit moment de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs plaats en worden uitgevers en boekverkopers hierin vertegenwoordigd door de KVB. Eind deze maand wordt het advies van de Raad voor Cultuur verwacht. De minister van OCW zal na de zomer de Kamer haar beleidsbrief sturen.
Het debat vindt vermoedelijk in september of oktober dit jaar plaats.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.