Stand van zaken zzp wetgeving

In navolging van de toezegging van staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer heeft de Belastingdienst vorige week de handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties gepubliceerd. Wiebes moest publicatie hiervan toezeggen om zijn wet aangenomen te krijgen door de Eerste Kamer. Dit zeer juridische document bevat het beoordelingskader dat de Belastingdienst gebruikt bij beantwoording van de vraag of een voorgelegde overeenkomst gevolgen heeft voor de loonheffingen. Er is vooral veel aandacht voor het herkennen van een echte arbeidsovereenkomst, die moet voldoen aan drie criteria: persoonlijke arbeid, loon, werkgeversgezag. Deze criteria licht de Belastingdienst nader toe in het document.

U moet inloggen om dit te kunnen bekijken
Wachtwoord vergeten?