Social media cookies verantwoordelijkheid derde partij

Kamerlid Kees Verhoeven heeft onlangs een aantal Kamervragen gesteld over het gebruik van cookies op de websites van de NPO, waaronder het populaire Uitzending Gemist. Deze websites stellen als voorwaarde voor een bezoek aan die site dat de gebruiker akkoord gaat met plaatsing van cookies. De NPO verdedigt dit door te wijzen op de wettelijke plicht te rapporteren over bezoekerscijfers, maar de NPO verkrijgt met toestemming voor statistiekencookies tegelijkertijd toestemming voor advertentiecookies en cookies van sociale media als Facebook (via de like-knop).

Staatssecretaris Sander Dekker gaf afgelopen week antwoord op de vragen van Kamerlid Verhoeven. In zijn antwoord op een van deze vragen heeft Dekker meteen uitsluitsel gegeven over een kwestie die de OPTA met haar FAQ heeft opgeworpen, namelijk: wie moet er eigenlijk informeren en toestemming verkrijgen voor het plaatsen van cookies?

De wettekst en wetsgeschiedenis zijn daarover duidelijk: de plaatser/uitlezer van cookies is verantwoordelijk en als dat een derde partij is op een website, dan is het die derde partij. OPTA heeft daar echter in haar FAQ van gemaakt dat de eigenaar van de website ‘het eerste aanspreekpunt is’, maar omdat andere partijen in de FAQ niet of slechts zijdelings worden genoemd lijkt zij hiermee te bedoelen dat zij website-eigenaren als primair verantwoordelijken ziet.

Op de vraag van Verhoeven of het argument dat cookies nodig zijn voor het rapporteren aan OCW ook opgaat voor tracking cookies die voor hele andere doeleinden gebruikt worden, schrijft staatssecretaris Dekker echter: