Snelle scan biedt bedrijven inzicht in privacyrisico’s

Voor steeds meer bedrijven is het gebruik van persoonsgegevens dagelijkse kost. Welke impact dit heeft op het bedrijf en zijn klanten is soms niet goed in te schatten, zeker omdat ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. MKB-Nederland en VNO-NCW ontwikkelden daarom in directe samenwerking met hun leden de Privacy Quick Scan. Ook het NUV was daarbij betrokken en ziet de scan als een zeer waardevol instrument om ondernemers te helpen de privacywetgeving na te leven.

Bij allerlei zichtbare processen, zoals online advertising, maar ook bij minder zichtbare processen, zoals salarisuitbetaling, het versturen van goederen, fraudepreventie en het bijhouden van bezoekersregistratie, worden gegevens gebruikt. Hoewel dat gebruik in de praktijk als vanzelfsprekend is toegenomen, is het besef van wat gegevensverwerking aan verantwoordelijkheden en risico’s met zich meebrengt niet altijd even natuurlijk meegegroeid.

De Privacy Quick Scan bevat veertien vragen, onder meer over het doel van de gegevensverwerking, de soort en hoeveelheid gegevens en over de gevolgen van verkeerd gebruik van data. Samen leveren de antwoorden een inschatting van mogelijke risico’s op; niet alleen voor de klant/werknemer, maar ook voor het bedrijf zelf. Vanuit deze bedrijfsrealiteit komt de scan tot een inschatting over de zwaarte en de mogelijke risico’s van de gegevensverwerking, en geeft deze een aantal handvatten om die te verkleinen.

De Privacy Quick Scan is te vinden op de websites van MKB-Nederland en VNO-NCW.