Seminar KVB Boekwerk: met het oog op morgen – innovatie in de boekensector

Op 19 januari 2017 organiseert KVB Boekwerk het seminar “Met het oog op morgen” over innovatie in de boekensector. Boekwerk geeft inzicht in ontwikkelingen op het gebied van innovatie en stimuleert de dialoog over innovatie in de boekensector.


Op welke manier werkt het boekenvak aan vernieuwingen in een sterk veranderende wereld? Met welke kansen en ontwikkelingen op het gebied van innovatie houden de ondernemers zich bezig? Wat is het innovatievermogen van het boekenvak en hoe kan dit verder vergroot worden? Tijdens het seminar op 19 januari gaan sprekers in op deze vragen aan de hand van onderwerpen als veranderend mediagedrag, community building en klantdata. Er worden inspirerende ontwikkelingen en voorbeelden aangehaald uit de boekensector en andere sectoren, uit zowel binnen- als buitenland. De focus ligt op ontwikkelingen en kansen in innovatie voor ondernemers in de boekensector. Tijdens het seminar verzamelt KVB Boekwerk inzichten en onderwerpen van deelnemers die als input dienen voor een innovatie-agenda voor de boekensector. Onderdeel van het seminar is de Tiele-lezing, die in het teken van innovatie staat. Het seminar van KVB Boekwerk komt in plaats van het jaarlijkse symposium van de KVB.   Praktische informatie Het seminar vindt plaats in Amsterdam op donderdag 19 januari van 13.30 – 17.00 uur. Aansluitend vindt de CPNB Nieuwjaarsborrel plaats.   Vanaf medio december maken we de locatie en het programma bekend. Dan kan je je aanmelden voor het seminar. Houd voor meer informatie kvbboekwerk.nl in de gaten of meld je aan voor de KVB Boekwerk Alerts zodat je in december automatisch een uitnodiging ontvangt.