Sdu Uitgevers verzelfstandigt uitgeefactiviteiten bouw, ICT en management onder dochter BIM Media

Per 1 juli 2013 worden de uitgeefactiviteiten van Sdu Uitgevers die betrekking hebben op bouw, ICT, management en educatieve markt ondergebracht in een zelfstandige dochtervennootschap van Sdu Uitgevers B.V. met de naam BIM Media B.V.

Lees volledig persbericht.