Samenwerking Retail Market en BCB-inkoopbeurs in januari 2017

Op maandag 30 en dinsdag 31 januari 2017 organiseert Retail Market met de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken en muziekvak (BCB) eenmalig in 2017 een gezamenlijke inkoopbeurs.

Met deze nieuwe beursopzet ontmoeten de uitgevers meer ondernemers die zich op beide beurzen oriënteren voor een passend assortiment voor hun consumenten. De bezoekende boekverkopers kunnen zich oriënteren op een veel breder aanbod dan voorheen. Retail Market verwacht dan ook hoge bezoekersaantallen voor deze twee dagen.

Veranderingen
BCB verruimt met de nieuwe opzet het aantal beursdagen naar twee dagen. Retail Market gaat, specifiek voor de beurs in januari, een dag terug en duurt in plaats van de gebruikelijke drie dagen, nu twee dagen. De gezamenlijke beurs paste niet in de gebruikelijke hal 3 en om beide beurzen en standhouders voldoende ruimte te bieden is ervoor gekozen om zaal 1 en 1a te huren. Deze zaal was echter niet een derde dag beschikbaar. De zomerbeurs en de najaarsbeurs van Retail Market en de najaarsbeurs van BCB zullen in 2017 nog wel separaat en op de gebruikelijke manier gehouden worden.

Twee beurzen in een hal
Beide beurzen krijgen een eigen gedeelte op de gezamenlijke beursvloer. Op Retail Market, die samen met De Groep Algemene Uitgevers (GAU) wordt georganiseerd, staan uitgevers en commissionairs van literaire boeken, non-fictie boeken en kinderboeken. Op de BCB-beurs staan uitgevers en producenten van christelijke boeken, muziekdragers, multimedia, kaarten, gifts en aanverwante artikelen die via de boekhandel worden verkocht.

Extra bezoekers
Retail Market verwacht door de samenwerking met BCB en het terugbrengen van de Retail Market naar twee dagen hoge bezoekersaantallen voor deze twee dagen. Retail Market zal samen met de standhouders bespreken hoe de hogere bezoekersaantallen kunnen worden opgevangen en ook de bezoekers duidelijk informeren over de mogelijkheid om de beurs op dinsdag te bezoeken.

Proef
Retail Market zal deze (eenmalige) opzet uitgebreid enquêteren om zo te ontdekken of de gezamenlijke beurs voldoet aan de verwachtingen en wat de ervaringen zijn van de tweedaagse opzet. De resultaten hiervan zullen met de stakeholders besproken worden. Pas in 2018 zal er een vervolg aan deze ervaringen gegeven worden.
Een groot deel van de organisatie van de beurs ligt in handen van de Retail Development Company, de organisator van Retail Market. De gezamenlijke januaribeurs wordt gezien als een pilot die uitgebreid geëvalueerd zal worden met de bezoekers en de standhouders, maar ook als een goede mogelijkheid om meer uitgevers en retailers met elkaar in contact te brengen.

Neem voor meer informatie contact op met Charlotte Oude Reimer (Manager Marketing & Communicatie, Retail Development Company) via charlotte.oude.reimer@rdcgroup.nl / 0346-280 970, Martijn David, (Algemeen Secretaris GAU) via m.david@nuv.nl / 020 – 430 91 60 en Coen Verboom (directeur a.i. BCB) via coen@bcbplein.nl / 0341 -270 000.