Royaltyuitkering na overlijden auteur nog steeds onbelast?

Het NUV ontvangt frequent vragen over de fiscale behandeling van de uitkering van royalty’s, een percentage van de omzet van verkochte boeken. Moet hier nu wel of geen btw over berekend worden? En verandert de fiscale situatie bij uitkering aan een erfgenaam na het overlijden van een auteur? Het NUV zocht het uit.

Vrijstelling btw

Doorgaans hoeft over de royaltyuitkering van een uitgever aan een auteur geen btw te worden berekend. In de Wet op de omzetbelasting zijn een aantal vrijstellingen opgenomen, onder andere voor de categorie ‘componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten’. Auteurs zijn dus vrijgesteld van de omzetbelasting over de opbrengsten van hun schrijverschap. De Belastingdienst vermeldt welke activiteiten het precies betreft. Zo moet bijvoorbeeld sprake zijn van ‘het eigen gedachtegoed’ van een auteur.

Alleen vrijstelling bij exploitatie eigen rechten

De btw-vrijstelling geldt alleen wanneer een schrijver zijn eigen rechten exploiteert. Wanneer royalty’s worden betaald voor het gebruik van het geestelijk eigendom van iemand anders is geen sprake van een vrijstelling, bijvoorbeeld wanneer iemand de rechten heeft geërfd. Hierop bestaat echter een uitzondering. Onderstaand volgt een toelichting.

Geen vrijstelling bij nieuwe overeenkomst na overlijden

Voor de btw-heffing moet onderscheid worden gemaakt tussen royalty’s die voortvloeien uit een overeenkomst die de schrijver tijdens zijn of haar leven is aangegaan en royalty’s die voortvloeien uit overeenkomsten die door de erfgenaam zelf zijn aangegaan waarbij de rechten worden geëxploiteerd.

Wanneer het schrijven of het verlenen van een recht door de auteur zelf is verricht, is de auteur de presterende ondernemer. Als voor deze auteur een vrijstelling geldt, dan zijn alle betalingen ook vrijgesteld van btw. Het maakt daarbij niet uit dat de betalingen na overlijden naar een erfgenaam vloeien. De erfgenaam verricht in dit geval de prestatie niet zelf, maar heeft ‘slechts’ een vordering op de uitgever via erfrecht verkregen.

Wanneer de erfgenaam na het overlijden van de auteur het immaterieel recht zelf exploiteert, is wel sprake van een belaste prestatie. De erfgenaam kwalificeert zich dan als btw-ondernemer. Het maakt daarbij niet uit of sprake is van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die het recht exploiteert.

Meer informatie

In het btw-dossier vindt u meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over btw.