Roadshows: De nieuwe CAO voor Uitgeverijbedrijf

Tijdens vier regionale roadshows op locatie bij NUV-leden is de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf geïntroduceerd. Deze nieuwe cao gaat in per 1 januari 2015 en vervangt de huidige zes cao’s in de uitgeefsector. De opkomst was hoog: ruim 160 deelnemers, werkzaam bij verschillende NUV-lidbedrijven, waren aanwezig bij de informatiebijeenkomsten.

Het programma, dat in samenwerking met NUV Academy was opgesteld, bleek voor de deelnemers zeer informatief. Er waren ook veel vragen met evenzovele antwoorden. Deze zullen als FAQ’s binnenkort ook op deze website worden geplaatst.

De goedkeuringsprocedure voor de nieuwe cao is inmiddels afgerond. Werkgevers en werknemers worden geïnformeerd over de verdere uitvoering van het bereikte cao-resultaat. Cao-partijen buigen zich thans in verschillende werkgroepen over een aantal zaken dat nog ontbreekt in de nieuwe cao, zoals de pensioenafspraak en de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ). Uiteraard zijn partijen ook in gesprek over de overgang van de oude cao’s naar de nieuwe cao en over bijbehorende overgangsbepalingen.

De onderhandelingsresultaten en overige afspraken zijn te raadplegen op de website van het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf.