Roadshows: De nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf

De nieuwe cao is een feit!

Op 6 juli 2015 bereikten werkgevers en werknemers een akkoord over de nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf. Deze vervangt zes bestaande cao’s binnen de uitgeverijsector. Vooruitlopend op instemming van de achterbannen met het onderhandelingsresultaat en in vervolg op de druk bezochte roadshows ‘De nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf: oriëntatie op inhoud en transitie’ eind 2014, organiseert NUV Academy nu een tweede editie roadshows:

Nieuwe CAO voor het Uitgeverijbedrijf

Implementatie & ondersteuning


Grenzen vervagen in de digitale cyclische en crossmediale uitgeefpraktijk: tussen mediaproducten, tussen mediagebruik, tussen consument en professional, tussen werkprocessen en functies. Medewerkers hebben te maken met andere en wisselende eisen, rollen en competenties. De CAO voor het Uitgeverijbedrijf speelt een centrale rol in het digitale uitgeeftijdperk. NUV Academy komt naar u toe om de implementatie per 1 juli 2015 van de CAO voor het Uitgeverijbedrijf in uw organisatie te ondersteunen. Per bedrijf kunnen werkgevers en medewerkers vanaf 2015, als zij dat willen, binnen dat cao-raamwerk op maat gesneden arbeidsvoorwaarden afspreken.

Locatie Datum Plaats
Sdu Uitgevers di 8 september Den Haag
Wegener Media do 10 september Apeldoorn
ThiemeMeulenhoff ma 28 september Amersfoort (uitverkocht)
Van Gorcum do 1 oktober Assen

Inschrijven voor Amersfoort op maandag 28 september is helaas niet meer mogelijk, u kunt zich op dit moment alleen nog aanmelden voor Assen.
Lees hier een impressie van de succesvolle bijeenkomsten in Den Haag en Apeldoorn.

Voor wie? Deze roadshows zijn van belang voor directies, HR-managers, leidinggevenden, ondernemingsraadsleden en hun stakeholders. Deelname vanuit NUV-lidbedrijven is gratis; deelnemers uit niet-lidbedrijven betalen € 125,- per deelnemer. 

sprekers 3

PROGRAMMA

14.00     Ontvangst en registratie deelnemers

14.15      CAO voor het Uitgeverijbedrijf: Context & Impact voor werkgever en werknemer

Presentatie Ruud Schets, interim-directeur van het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU)/vaksecretaris sociaal beleid NUV en Peter Stadhouders, woordvoerder werkgeversdelegatie WU. Inleidend wordt kort de context van de nieuwe cao gepresenteerd waarna uitgebreid wordt ingegaan op de invoering, implementatie en consequenties van de nieuwe cao voor uw organisatie. Daarnaast wordt stilstaan bij de ondersteuning van leden door NUV en WU.

15.15      Pauze

15.30     Implementatie van het PKB: Persoonlijk Keuzebudget door Job van Heck, ‎Iselect.

De nieuwe cao introduceert het Persoonlijk Keuzebudget (PKB). Werknemers stellen op maat een deel van hun arbeidsvoorwaarden samen. De invoering van het PKB wordt instrumenteel ondersteund door het cao-portaal en de PKB-applicatie voor het maken van PKB-keuzes door medewerkers. Job demonstreert hoe het PKB en de bedrijfseigen regelingen en bijbehorende administraties door de PKB-applicatie worden ondersteund. Ook krijgen de deelnemers inzicht in de centrale ondersteuning van het PKB door het Bedrijfstakbureau (BTB) én in wat hun organisatie aanvullend moet regelen.

16.15     Vragen, antwoorden en discussie

16.30     Napraten met een drankje en een hapje


Inschrijven & informatie

Klik hier om in te schrijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Wit of Marianna Beets, telefoon 020 – 430 91 50.