Regering komt met voorstel ECL-regeling

De regering komt in 2016 met een voorstel om een wettelijke regeling van ‘Extended Collective Licensing’ (ECL) op te nemen in de Nederlandse Auteurswet. Dat heeft minister Bussemaker van OCW vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De aankondiging van de minister volgt op een rapport van het Instituut voor Informatierecht (IViR) met daarin voor- en nadelen van het ECL-systeem, en een bijeenkomst met stakeholders afgelopen voorjaar. In het IViR-rapport concluderen de onderzoekers dat invoering van een ECL-regeling in Nederland aanbeveling verdient.

ECL-systeem biedt oplossing voor onder andere digitalisering werken

Kort gezegd biedt het ECL-systeem een oplossing voor bijvoorbeeld de digitalisering van werken door erfgoedinstellingen waar altijd toestemming van rechthebbenden voor nodig is. Deze rechthebbenden zijn echter niet altijd te vinden In het ECL-systeem dienen instellingen daarover afspraken te maken met collectieve beheersorganisaties (cbo’s). Het mandaat van cbo’s wordt daartoe wettelijk uitgebreid tot rechthebbenden die niet bij een collectieve beheersorganisatie zijn aangesloten.

Onderdeel van het ECL-principe is dat rechthebbenden kunnen kiezen voor een opt-out wanneer zij hun rechten niet collectief willen laten beheren. Daarnaast moet overeenstemming bestaan tussen de partij die wil digitaliseren en een cbo. Ook moet de cbo een representatieve groep makers vertegenwoordigen.