Regels kansspelreclame per 1 oktober aangescherpt

Per 1 oktober 2013 is het adverteren voor kansspelen aan strengere regels gebonden. De regels richten zich weliswaar tot kansspelaanbieders (met een Nederlandse vergunning). Het is echter goed als ook de plaatsers van advertenties, zoals uitgeverijen van print- en online uitgaven op de hoogte zijn van deze regels. Zij zullen vaak toch het eerste aanspreekpunt zijn voor de toezichthouder.

De nieuwe regels in vogelvlucht

  1. Aanbieders mogen zich niet richten op kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en kansspelverslaafden.
  2. Zij mogen geen diensten aanprijzen samen met diensten of goederen van anderen (koppelreclame).
  3. Wervings- en reclameactiviteiten moeten een terughoudend karakter hebben.
  4. Er mogen geen minderjarigen worden afgebeeld, behalve bij kleinere loterijen.
  5. Er moet worden gewezen op de minimumleeftijd voor deelname aan kansspelen.
  6. In de advertentie moet worden gewezen op de risico’s bij deelname aan de verschillende kansspelen. Hiervoor is een verwijzing naar de juiste webpagina op de website van de vergunninghouder voldoende.
  7. De adverteerder moet een slogan opnemen waarin hij wijst op de risico’s bij deelname aan kansspelen.

De wijzigingen 1 tot en met 4 zijn ingegaan per 1 juli 2013. Wijzigingen 5 en 6 zijn ingegaan per 1 oktober 2013. Wijziging 7 gaat in per 1 januari 2015.

Meer informatie