Rechthebbenden verbaasd over oproep erfgoedinstellingen verruiming excepties

In een brief aan de ministers Bussemaker (OCW) en Van der Steur (V&J) heeft de Federatie Auteursrechtbelangen haar verbazing uitgesproken over de oproep van Nederlandse erfgoedinstellingen om de uitzonderingen voor erfgoedinstellingen in de Auteursrechtrichtlijn te verruimen.

De erfgoedinstellingen deden recent een oproep voor nieuwe excepties; zonder toestemming digitale reproducties van werken uit hun collectie online toegankelijk maken.

Huidige praktijk werkt goed

In Nederland sluiten erfgoedinstellingen en beheersorganisaties (CBO’s) collectieve licenties. Daarbij verlenen de CBO’s tevens gemaximeerde vrijwaringen voor aanspraken van (nog) niet vertegenwoordigde rechten of rechthebbenden. Bovendien bereidt de regering een wetsvoorstel voor met betrekking tot de invoering van ECL’s (Extended Collective Licensing). Dit om massadigitalisering en ontsluiting van de collecties door erfgoedinstellingen te ondersteunen waarbij recht gedaan wordt aan de belangen van rechthebbenden.

NUV onderschrijft boodschap Federatie Auteursrechtbelangen

De in de Federatie Auteursrechtbelangen vertegenwoordigde organisaties van rechthebbende onderschrijven het huidige kabinetsbeleid en de invoering van ECL’s. Dat verhoudt zich niet tot de oproep van erfgoedinstellingen om auteursrecht te beperken, zeker niet als daar goede alternatieven voor zijn. Het NUV participeert in en onderschrijft de boodschap van de Federatie Auteursrechtbelangen.

Lees meer op de site van VOI©E, de brancheorganisatie van CBO’s