Rechter wijst eis Pictoright in Blendle-zaak van de hand

Het ontbreekt Pictoright aan een ‘spoedeisend belang’ om in kort geding een verbod te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal op Blendle. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag afgelopen woensdag bepaald in het kort geding dat diende tegen Blendle, De Persgroep Nederland en TMG.

Pictoright claimde in de procedure dat Blendle inbreuk zou maken op auteursrechten van beeldmakers. De rechtbank oordeelde dat Pictoright echter heeft verzuimd om te onderbouwen waarom dit niet in een bodemprocedure gevorderd zou kunnen worden. De rechtbank betrok daarbij in haar oordeel dat Blendle-rechten in toenemende mate zijn opgenomen in de overeenkomsten tussen nieuwsmedia en beeldmakers. Verder veroordeelde de rechtbank Pictoright tot betaling van de proceskosten.