Reactie IPA op rapport ‘The Road to Dignity by 2030’

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, heeft onlangs het rapport ‘The Road to Dignity by 2030’ gepubliceerd.

Daarin roept hij de creatieve industrie binnen de VN-lidstaten op ervoor te zorgen dat regelingen omtrent intellectueel eigendom consistent zijn met en bijdragen aan de doelen van duurzame ontwikkeling.  Hij ziet dit als cruciaal voor de post-2015 ontwikkelingsagenda.

The International Publishers Association (IPA) heeft positief gereageerd op deze oproep om het intellectueel eigendom te beschermen. Dit is nodig om mensen in ontwikkelingslanden toegang tot informatie, kennis en cultuur te kunnen bieden.

In dit persbericht staat een samenvatting van de reactie van IPA.