Providers kunnen worden verplicht om inbreuk-websites te blokkeren

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie is van oordeel dat maatregelen aan internetproviders kunnen worden opgelegd om specifieke websites te blokkeren.

Dat de blokkering van een specifieke website kosten met zich meebrengt voor de provider en omzeild kan worden door gebruikers betekent niet dat een blokkeringsmaatregel disproportioneel is. De nationale rechters moeten de betrokken fundamentele belangen afwegen. Behalve auteursrecht is onder andere ook de informatievrijheid een fundamenteel belang. De conclusie van de advocaat-generaal is overigens niet bindend voor het Hof van Justitie, maar wordt wel vaak door het Hof (gedeeltelijk) overgenomen.

Een interessante andere ontwikkeling is dat Franse rechtbank van oordeel is dat internetproviders niet alleen de toegang tot illegale videosites moeten blokkeren, maar dat ook zoekmachines deze websites volledig moeten verwijderen uit hun zoekresultaten. Het is voor het eerst dat een rechter oordeelt dat zoekmachines alle links naar een website moeten verwijderen. Voorheen werkten de zoekmachines alleen mee aan het verwijderen van specifieke pagina’s (en aan het verwijderen van complete websites).