Privacyverordening per 25 mei 2018 van kracht

Op 14 april 2016 heeft het Europees Parlement de Algemene Verordening Gegevensbescherming goedgekeurd. Op 5 mei 2016 is de definitieve tekst van de Verordening gepubliceerd.

De verordening bevat de nieuwe regels voor verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder een ingrijpende regeling met betrekking tot datalekken. Direct marketing en profiling worden strenger gereguleerd en er komt een ‘recht om vergeten te worden’. Ook krijgt de betrokkene het recht zijn gegevens bij een oude partij op te vragen en bij een nieuwe partij onder te brengen (dataportabiliteit). De Verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. Lidstaten en ondernemingen hebben tot dan de tijd om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding die in Nederland de Wbp vervangt.