Big data

Onderdeel van Big data & Privacy

Data speelt een steeds grotere rol bij uitgeverijen. Door de inzet van data kunnen uitgeverijen hun producten beter laten aansluiten bij de wensen van de klant. Zo zijn ze in staat om voor iedereen persoonlijk relevante informatie aan te bieden, op het juiste moment en in de vorm die de klant prefereert. Ook doet de inzet van Big Data, datasets die te groot zijn om met reguliere databasemanagementsystemen te onderhouden, zijn intrede bij uitgeverijen. Hierbij worden op slimme wijze inzichten verkregen uit grote, soms ongestructureerde, hoeveelheden data. die uitgeverijen vervolgens gebruiken om nog beter voorzien in de informatiebehoefte van haar klanten.