Premiepercentages 2017 verschillende cao-fondsen vastgesteld

Voor het jaar 2017 zijn de premiepercentages voor de verschillende cao fondsen vastgesteld. De premies zijn gebaseerd op de CAO voor het Uitgeverijbedrijf en gelden per 1 januari 2017.
Voor meer informatie zie website Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf.